رئیس پردیس بین المللی فارابی
نام: امیر
نام خانوادگی: شکیبامنش
مرتبۀ علمی: استادیار
پست الکترونیک: 
a.shakibamanesh@art.ac.ir
shakibamanesh@gmail.com
 
 
آدرس : تهران خیابان حافظ خیابان شهید سرهنگ سخایی بعد از تقاطع ۳۰ تیر شماره ۵۶
کد پستی : ۱۱۳۶۸۱۳۵۱۸
تلفن : ۵-۶۶۷۳۳۴۰۱
نمابر : ۶۶۷۲۸۰۰۰
کلیه حقوق متعلق به دانشگاه هنر می باشد. طراحی وب سایت : A.C.A Co .