دکتر صمد سامانیان

شماره تماس :

رایانشانی: samanian-s@yahoo.com

مشاهده رزومه

 

 

 

دکتر سیدحسن شهرستانی

شماره تماس:

رایانشانی:

مشاهده رزومه

 

 

 

دکتر زهره روحفر

شماره تماس:

رایانشانی:zohrehrouhfar@yahoo.com

مشاهده رزومه

 

 

 

محمد تقی آشوری

شماره تماس:

رایانشانی: taghi.ashouri@gmail.com

مشاهده رزومه

 

 

 

دکتر کوروس سامانیان

شماره تماس:

رایانشانی: samaninan-s@yahoo.com

مشاهده رزومه

 

آدرس : تهران خیابان حافظ خیابان شهید سرهنگ سخایی بعد از تقاطع ۳۰ تیر شماره ۵۶
کد پستی : ۱۱۳۶۸۱۳۵۱۸
تلفن : ۵-۶۶۷۳۳۴۰۱
نمابر : ۶۶۷۲۸۰۰۰
کلیه حقوق متعلق به دانشگاه هنر می باشد. طراحی وب سایت : A.C.A Co .