دکتر محمدخدادادی مترجم زاده

شماره تماس:

رایانشانی: khodadadi@art.ac.ir

مشاهده رزومه

 

 

 

 

صدیقه شوشه ریز

شماره تماس:

رایانشانی:shoosheriz@yahoo.com

مشاهده رزومه

 

 

محمود عزیزی

شماره تماس:

رایانشانی:azizi_63@hotmail.com

مشاهده رزومه

 

 

رهام نصراللهی شیرازی

شماره تماس:

رایانشانی: shirazroham@gmail.com

مشاهده رزومه

 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس : تهران خیابان حافظ خیابان شهید سرهنگ سخایی بعد از تقاطع ۳۰ تیر شماره ۵۶
کد پستی : ۱۱۳۶۸۱۳۵۱۸
تلفن : ۵-۶۶۷۳۳۴۰۱
نمابر : ۶۶۷۲۸۰۰۰
کلیه حقوق متعلق به دانشگاه هنر می باشد. طراحی وب سایت : A.C.A Co .