دکتر غلامرضا حقیقت نائینی

شماره تماس:

رایانشانی:haghighat@art.ac.ir

مشاهده رزومه

 

 

دکتر امیر شکیبامنش

شماره تماس:32530008-026

رایانشانی:a.shakibamanesh@art.ac.ir

مشاهده رزومه

 

 

 

دکتر ناصر برک پو

شماره تماس:

رایانشانی:barakpoo@art.ac.ir

مشاهده رزومه

 

 

دکتر میترا حبیبی

شماره تماس:

رایانشانی:habibi@art.ac.ir

مشاهده رزومه

 

 

دکتر پروین پرتوی

شماره تماس:

رایانشانی:p.partovi@art.ac.ir

مشاهده رزومه

 

 

دکتر فریبا قرایی

شماره تماس:

رایانشانی:gharai@art.ac.ir

مشاهده رزومه

 

 

 

 

دکتر مهشید قربانیان

شماره تماس:

رایانشانی:m.ghorbanian@ut.ac.ir

مشاهده رزومه

 

 

دکتر شمین گلرخ

شماره تماس:

رایانشانی:sh.golrokh.ud@gmail.com

مشاهده رزومه

 

 

دکتر مرجان شرفی

شماره تماس:

رایانشانی:marjansharafi@iust.ac.ir

مشاهده رزومه

 

 

 

 

 

آدرس : تهران خیابان حافظ خیابان شهید سرهنگ سخایی بعد از تقاطع ۳۰ تیر شماره ۵۶
کد پستی : ۱۱۳۶۸۱۳۵۱۸
تلفن : ۵-۶۶۷۳۳۴۰۱
نمابر : ۶۶۷۲۸۰۰۰
کلیه حقوق متعلق به دانشگاه هنر می باشد. طراحی وب سایت : A.C.A Co .