دکتر سید بهشید حسینی   
شماره تماس:
رایانشانی :  Behshid_hosseini@art.ac.ir
 
 
 
 
دکتر منوچهر معظمی
شماره تماس:
رایانشانی:m.moazzemi@art.ac.ir
 
 
 
دکتر علیرضا مستغنی
شماره تماس:
رایانشانی:mostaghni@art.ac.ir
 
 
 
دکتر مصطفی کیانی
شماره تماس:
رایانشانی:kiani@art.ac.ir
 
 
 
 
آدرس : تهران خیابان حافظ خیابان شهید سرهنگ سخایی بعد از تقاطع ۳۰ تیر شماره ۵۶
کد پستی : ۱۱۳۶۸۱۳۵۱۸
تلفن : ۵-۶۶۷۳۳۴۰۱
نمابر : ۶۶۷۲۸۰۰۰
کلیه حقوق متعلق به دانشگاه هنر می باشد. طراحی وب سایت : A.C.A Co .